26 Temmuz 2020, 13:11 tarihinde eklendi

Sanat Terapidir - Ümran SOLCAN Yazdı

Sanat Terapidir - Ümran SOLCAN Yazdı

     Sanatla iyileşmenin 21. yy' da ( covıd-19 ) salgınında da sanatın dışavurumcu yönünü hayatımızda yerini ve önemini ne kadar büyük bir rol oynadığını görmekteyiz. Bu süreçte sanatla terapinin amacının sanat eğitiminin olmadığını, sanatla terapinin amacının, insanı iyileştirmenin olduğunu görmekteyiz. Bu durumda amaç, sanatçı yetiştirmek değildir ve olmamalıdır. Sanatla terapi, sadece terapistlerin de sorunu haline gelmemelidir. Biz sanat eğitimcilerinin sorunu da olmalıdır. Biz de insan ruhunu güzelleştirmede sorunlu bireylerin yanında olmalıyız ve ruhsal anlamda destek vermeliyiz. Sanatla terapinin amacı bu süreçte sorunlu bireylerin olumsuz ve sıkıntı verecek durumunu bir avantaja çevirmesini ve ruhsal olarak iyi hissetmesini sağlamaktır. Gerek yetişkinlerimizin gerek çocuklarımızın ve gerek gençlerimizin kısacası bireyin her evresinde ruhsal ve sanatsal gelişimine toplumda iyi bir birey olma modelini amaca uygun olarak ilerlemesini de sağlamalıdır.

      Her bir bireyin kendi ruhunda kendine özgü problemleri ve sıkıntısı vardır. İnsan zihni doğrudan alır, onu harmanlar ve bize öyle sunar. İşte sanat aslında bireyin içinde bulunan olumsuz durumu zihne olumlu olarak sinyal vermesine yardımcı olur. Algı anlık meydana gelen bir olgudur. Bir başka söylemle, algı için özel ve ayrıca bir çaba harcamak gerekmez. Sanatla terapi genellikle insan zekasının doğayı incelemesi ve harmanlaması ona göre bir model üstlenmesidir. Sanat güzeli sevmemizi ve her bireyin güzel olan her şeye karşı bir ilgisi olduğunu söyler. Sanat eğitimini almamış bir birey bile ilkel olarak bunu sunmaktadır. Yemek yemek, güzel giyinmek, güzel oturmak vb... İnsanoğlu güzele tabidir. Bu sebeple sanatla terapinin bireyin içinde var olan duygu ve düşünceleri dışavurumcu sanatla meydana çıkarır. Dışavurumcu sanat, acı veren duygu ve düşünceleri, sanatın prensipleri olan renk, şekil, doku gibi temel ilkeleri kullanarak özellikle duygularımızı pandemi döneminde bize anlamsız ve sıkıcı olan ruhumuzu, bize kendimizi kötü hissettiren olayların açığa çıkmasında yardımcı olur. Aslında bu süreç bize kimliğimizi de hatırlamamıza yardımcı olmuştur. Yeni duygular, yeni oluşumlar, yeni düşünceler ve farklı bakış açılarının gelişiminde destek sağlamıştır. Bireyin ruhuna heyecan katmıştır. Bize heyecan katan eserlerimiz ve tasarımlarımız üç boyutluluğu düşselliği belirli ilkeler doğrultusunda olmayışı, hayata düşman gözüyle bakmamızı engellemektedir. Gerçeğe uyum sağlayacağız diye kullandığımız çabayı düşselleştirmek çok daha mutluluk verici bir hazdır. "Beni böyle kabul et ve sev" demesidir. Bu düşüncede olan Kandinsky sanat ve sanatçıyı ''Sanatta ruhsallık üzerine'' adlı yazdığı kitapta şöyle betimlemektedir. ''Yalnızca gerçek sanatçılara değer veririm. Onlar bilinçli yada bilinçsiz bir şekilde, içsel yaşamlarını tümüyle özgün bir biçimde ifade eder, yalnızca bu amaca ulaşmak için çalışırlar." Sanatla terapide de amaç, ruhsal gerçekçiliği olduğu gibi vermesidir. Bireyin aklına takılan düşünce, resim, müzik, tiyatro, bale gibi sanat alanlarında ruh kazanmaktadır. Ama bana soracak olursanız; müzik ve resim arasındaki bağ hiç bir sanat dalında olmayan özgür ve hayranlık hissi barındırır. Özellikle travma yaşamış, sosyal becerisi yeterli olmayan kişilerin kelimelerde ve cümle kurmalarında hoşlanmayanlar sadece sanat terapisini bu iki dalda  kullanabilirler. Tabii ki; bireyin yapmış olduğu resim, heykel, şiir, öykü oluşturması sanat terapisinde kullanmak mümkündür. Evde mutlaka kendinize sanat bâbında çalışmak için bir alan belirleyip aşağıdaki örnekler gibi bir çok tasarımlar ve çalışmalar yapabilirsiniz. Elbette ki bağımlı kalmamanız, yaratıcılığınızı ortaya koymanız daha uygun olacaktır. Çünkü sizin eseriniz ve sizin yapmış olduğunuz bir çalışma olması sizi daha mutlu edecektir. Sanat eğitimi sürece bireyin zihinsel sağlığına gelişiminde katkıda bulunan tasarımlarla desteklemektedir.

 
Ümran Solcan ders etkinlikleri (7-10 yaş)

      Yaratıcılık, insan davranışının duygusal olarak ortaya çıkışıdır. Travmatik nedenlerin altında yatan süreçleri iyileştirme gücüne sahiptir. Sanat psikoterapisinde yapılan kavramsal, realist, sürrealist vb akımlardan da meydana gelen eserler, kişinin kendine yansıttığı üründür. Sanat terapisi, eser çıkarmanın tedavi gücü, bahsettiğim gibi sanatçıların da sorunu haline gelmelidir. Toplumun gelişmesi ve iyileşmesi el ele verilerek aşılmalıdır. Sanatçıların tümünün neredeyse eser ortaya çıkarmasının asıl nedeni, kendi yaşantıları ve kendi duygularıyla harmanlamasıdır. Birçok ressam, heykeltıraş, yazar ya da müzisyenlerin yapmış oldukları ürün ve nesneler, insanoğlunun doğasıyla beraber birer anlam olarak hayatımızın iyileştirici bir parçasıdır. Her insana muhakkak sanatın herhangi bir dalı iyi gelmektedir. Ve muhakkak her insan yeteneklidir.

Ümran Solcan ders etkinlikleri (10-13 yaş)

      Kişi kendisini tanıması gerek, kendini tanıyan kişi adaletli davranacaktır. Özgüveni yüksek olacaktır. Toplumda  başarılı olup mutlu ve sağlıklı kararlar verebilecektir. Duygusal dengemizi ve duygusal zekamızı pozitif yüklü düşüncelere yönlendirmeliyiz. Aksi takdir de mutsuz oluruz. Dengesiz bir bireyi düşünün küçük ve basit bir olumsuz duyguda ruh hali kısa sürecektir. Kaygı, öfke, sosyal kaygı, strese karşı dayanıklılık ve duyarlılık, sosyal eğilim ve heyecan, hayalci tavırlar bunların olumlu ve olumsuz yönlerine sanatsal yaklaşımımız söz konusudur. Olumsuz olan olaylardan ve şartlardan etkilenmemek için öncelikle kendinizi tanımalısınız.

     Kendimize karşı dürüst ve şeffaf olmalıyız. Etrafımızdaki o kadar olumsuzluklara rağmen, derin düşüncelerimiz, sessizliklerimiz, güdülerimiz, duyumlarımız bulunduğu koşullara rağmen karmaşık ve işin içinden çıkamaz hale geliyor. Sanat duygularımızın bir aracı yeteneklerimizin doğduğumuzda bize bahşedilen yetiler, güçler bizim eksik yanlarımızı telafi eder. Bu durumu psikolojik eksikliklerde diyebiliriz. Sanatın işlevleriyle kendimizi iyileştirebiliriz.  

 

 

      

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *